Hälytysohje

Sisävesillä yleinen hätänumero 112
VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

Kiireettömissä tapauksissa 040 752 9930

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan
   

Allmänt nödnummer 112
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Berätta exakt var olyckan skett
 3. Berätta vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov
   

Emergency number 112
or VHF ch 16 / VHF-DSC 70

 1. Tell your (ships) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured ?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so

 

Meripelastusseura parantaa palveluaan veneilijöille ottamalla käyttöön kiireettömien avustusten palvelunumeron toukokuun alussa. Numerosta 0800 30 22 30 saa apua vesillä niissä ongelmatilanteissa, joissa kyseessä ei ole vaaratilanne eikä avun saamisella ole kiire.

Trossi-palvelunumeroon voivat soittaa kaikki vesillä kiireetöntä apua tarvitsevat. Meripelastusseuran Trossi-jäsenille jäsenpalveluun kuuluva apu on maksutonta, muilta joudutaan avustuksesta perimään pelastusaluksen käytöstä syntyvä kulukorvaus.

HÄTÄTILANTEESSA soitetaan edelleen aina joko meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 tai yleiseen hätänumeroon 112.

Trossi-palvelunumero 0800 30 22 30 otetaan käyttöön 1.5. ja se palvelee ympäri vuorokauden 31.10. saakka (veneilykauden loppuun). Puhelu on soittajalle maksuton, ja palvelun tarjoajana toimii Responda 113 Oy.

Trossi-jäsenille lähetetään vuoden 2016 jäsenkortin ja venetarran mukana tarkemmat ohjeet palvelunumeron käytöstä.

 

Tekninen toteutus: W3 Group