Toiminta

Mikkelin järvipelastajat

Mikkelin järvipelastajat ry on Suomen Meripelastusseuran alainen jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää vapaaehtoista järvipelastustoimintaa Länsi-Saimaan alueella. Yhdistyksen kotipaikkana toimii Mikkeli. Käytössämme on Suomen Meripelastusseuran osoittamat alukset SAR P/V Luonteri ja  Atlantic75-RIB (Elämänturva) vene, joilla tehdään avovesikauden aikana lukuisia etsintä- , pelastus-, ja avustustehtäviä pääosin Mikkelin, Juvan ja Puumalan vesialueilla.

Suomen Meripelastusseuran (SMPS) ja siihen kuuluvien meri- ja järvipelastusyhdistysten ensisijaisena tehtävänä on merihätään joutuneiden pelastaminen merialueilla ja sisävesillä.

 

Monessa mukana

Joukkomme koostuu vapaaehtoistyötä tekevistä jäsenistä, jotka auttavat alueellamme hätään joutuneita veneilijöitä. Pelastustehtävät tehdään itsenäisesti tai viranomaisten johdolla. Vakavissa hätätilanteissa pelastusaluksemme toimivat yhteistyössä pelastuslaitoksen yksiköiden kanssa.

Meripelastuksen tärkein tehtävä on ihmishenkien pelastaminen. Vakavia tilanteita sattuu onneksi harvoin ja yleisimpiä tehtäviä ovat erilaiset hinaus- ja avustustehtävät.

Osallistumme tarvittaessa etsintöihin yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa sekä avustamme pelastuslaitosta sairaankuljetus- ja sammutustehtävissä.

 

 Yhdistyksen alukset ovat avovesikaudella jatkuvassa lähtövalmiudessa.

 

 

Tekninen toteutus: W3 Group